Teknisyen ve Yardımcısı Maaşları

Teknisyen ve Yardımcısı Maaşları

Türkiye'nin en büyük maaş sitesidir. Güncel bilgiler için sitemizi sürekli takip ediniz.

Teknisyen ve yardımcısı maaşları ile ilgili bilgileri buradan inceleyebilirsiniz. Teknisyenlik lise eğitimden sonra verilen bir unvandır. Teknisyen kime denir ? Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan kişi teknisyen adını taşır. Yardımcısı ise 2006 yılında resmi gazete ile yasalaşan bir kavramdır. Kamu da teknisyen yardımcılığı unvanını sık duysak da, özel sektörde sadece teknisyen vardır. Yardımcı sınıfı yoktur. Peki teknisyen tekniker farkı nedir ? Teknisyen lise eğitimini tamamlayan kişiye denirken, tekniker ise lise eğitiminden sonra 2 yıllık meslek yüksek okulu eğitimini tamamlayan kişilere denilmektedir. Diğer bir deyişle liseden sonra 2 yıllık üniversite bitiren kişi de denilebilir.

Teknisyen çeşitleri nedir ? Teknisyenlik lise eğitimden sonra alınan unvan olduğunu bahsetmiştik. Çeşitlerini incelediğimiz zaman düz lise eğitim seviyesi hariç tüm mesleki lise bölümleri kadar diyebiliriz. Elektrik, elektronik, makine, otomasyon, mobilya, motor, ziraat, uçak, sağlık gibi sıralayabiliriz.

Teknisyen olmanın şartları şu şekildedir. Özel sektörde teknisyen olarak iş yapabilmeniz için belli tecrübeniz olmanız gerekiyor. Unvanınız teknisyen olsa da işi bilmiyorsanız firma açısından sıkıntılı sorundur. Elektrik teknisyeni olarak elektrik işe başladığınız yerde işi öğrenmek ve mesleğinizin görevlerini yapmanız beklenecektir. Sadece liseden mezun olup da ben teknisyenim demek yeterli olmaz. Kendini alanında geliştirilmeli ve tecrübeye ulaşacak her yolu denemelisiniz.

Teknisyen alımı tüm hızıyla devam etmektedir. Kamu sektörüne teknisyen olarak görev almak istiyorsunuz, personel alımlarını takip ediniz. Burada ki link üzerinden güncel teknisyen alımlarını ulaşabilirsiniz.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Ilan_Menu.aspx?ID=0&lb=%27T%C3%BCm%20%C4%B0lanlar%27

Teknisyen kadrosundan mühendis kadrosuna geçiş ancak mühendislik fakültesine bitirildiği zaman olur. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile mühendislik fakültelerine geçiş yapabilirsiniz. İlgili fakülteyi bitirdikten sonra mühendislik diplomasını alabilirsiniz. Daha sonra kurum içi sınavlar ile teknisyen kadrosundan mühendislik kadrosuna geçiş yapabilirsiniz. Fakat kurum sınav yapmadan direk olarak (dilekçe yazmanız şartıyla) kadroya geçirdiği istisnai durumlarda vardır. Sonuç itibariyle teknisyen üniversite bitirirse kurumun uyguladığı yönetmelik, tüzük, içtihat ile kadro değişikliği yapılabilir.

Teknisyen Maaşları Ne Kadar

Geçtiğimiz 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 ve 2017 yılları itibariyle zam oranları yaklaşık senelik %5 civarındadır. Örneğin 2010 yılında 1897 TL maaş alan teknisyen, şu sıralarda 2620 TL civarında maaş almaktadır. Çalıştığı kurum ve ek tazminatlar ile maaş değişmektedir. Teknisyen maaşları memur Ocak ve Temmuz aylarında zam verilmektedir. 2016 yılı için Ocak ayı için %6 zam gelirken, Temmuz ayı için %5 zam geldi. 2017 yılı için Ocak ayında %4, Temmuz %3 zam oranları belirlendi.

Teknisyen kadrosu olan bir çok kurum vardır. Bazı kurumları listelemek gerekirse;

Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)
 • Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı (MİT)
 • Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)
 • Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü (AA)
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
 • Hazine Müsteşarlığı
 • T.C. Merkez Bankası (MB)
 • T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (HalkBank)
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EximBank)
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü (VakıfBank)
 • Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK)
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
 • Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Adalet Akademisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Patent Enstitüsü (TPE)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)
 • Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı (MPM)
 • Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
 • Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Şeker Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İş-Kur)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
 • Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)
 • Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • İller Bankası Genel Müdürlüğü (İl Bank)

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Futbol Federasyonu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Rekabet Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)
 • Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
 • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ)
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ)
 • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO)
 • Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ)
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK)
 • Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN)
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
 • Jandarma Genel Komutanlığı (JGK)
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı

İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kefalet Sandığı

Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT)

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı ile İlişkili Kurum ve Kuruluşlar

 • Kamu İhale Kurumu

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

 • Harita Genel Komutanlığı (HGK)
 • İlaç Fabrikası Komutanlığı
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
 • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü (MKE)

Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)
 • Askeri Yargıtay Başkanlığı
 • TUSAŞ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Denizcilik Müsteşarlığı
 • Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (TCK)
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

Ulaştırma Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Türksat A.Ş.

Yukarıda devlet kurumlarının tümü yazılmıştır. Buralarda teknisyenler kadroları vardır.

Devlet Çalışanları Maaşları
Memur Maaşları   Öğretmen Maaşları   Doktor Maaşları   Polis Maaşları   Akademik Maaşları   Devlet Kurumları Maaşları   Belediye Çalışan Maaşları   Sağlık Çalışan Maaşları   Banka Çalışan Maaşları  
Mesleki Çalışan Maaşları
Mühendis Maaşları   Tekniker Maaşları   Teknisyen Maaşları  
Özel Sektör Maaşları
Özel Güvenlik Maaşları   Market Maaşları   Şoför Maaşları   Genel Meslek Maaşları  
Hayatın İçinden Maaşlar
Emekli Maaşları   Popüler Meslek Maaşları   Üniversite Bölümü Maaşları  
Editörün Tavsiyesi
Haber - E Devlet  Başvurular   Blog yeni   Kamu İş İlanları  
Sponsor Reklamlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Akıllı Linkler

Bilgi

İnternet sitemizde 2016 - 2017 yıllarına ilişkin net maaş tutarlarını inceleyebilirsiniz. Sorumluluk reddi için lütfen diğer bağlantıları inceleyiniz.

Sosyal Medya

facebook twitter tumblr gplus feed sitemap